Technická univerzita v Liberci|FP|Katedra geografie

Temata BP a DP

Tisk
PDF

articlesTemata BP a DP naleznete v ODKAZE.

PODKLADY PRO ZADÁNÍ BP/DP musí být předány na sekretariát KGE nejpozději    do 9. 12. 2016 po předchozí konzultaci nad vybraným tématem s vedoucím práce a to v případě, že si student/ka budou zadávat práci v ZS 2016/2017.

Podklady pro zadání musí obsahovat: název práce v češtině a angličtině; cíle, metody, požadavky; základní literatura citována dle platných podmínek (viz E-learning FP TUL).

V případě zájmo o některé z témat kontaktujte vedoucího práce, co nejdříve prostřednictvím e-mailu.

 

SZZ - nové zkušební okruhy ak.rok 2016/2017 (platnost od 1.11.2016)

Tisk
PDF

articlesNa webu FP TUL naleznete nove zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce z geografie pro bakalářské a navazujícíc magisterské obory s paltnosti od 1.11.2016.

Současně  ZDE naleznete dostupné podklady ke studiu.

DIRECTION - od myšlenky k mapě

Tisk
PDF

titulkaNa dnech GIS 2013 byla pokřtěno první vydání netradiční turistické mapy Liberce a Jablonce. Jaká ale byla cesta od nápadu až po její vytištění? Co se všechno musí vyřešit, chcete-li obdobnou mapu vydat a jaké kroky je nutné provést při tvorbě tištěné mapy?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v zajímavém článku jednoho ze spoluautorů mapy Mgr. Daniela Vrbíka (oddělení ggeoinformatiky na TULce, KAP). DOPORUČUJI VAŠI POZORNOSTI.
Současně odkazuji na zajímavé informace ke vzniku mapy dalšího spoluautora dr.Jiřího Šmídy.

Nový studijní a zkušební řád TUL (ze dne 5.8.2016)

Tisk
PDF

logo TULDne 5.8.2016 vešel v platnost nový studijní a zkušební řád TUL. Prosím věnujte mu svou pozornost. Více naleznete v sekci "Pro studenty - Studijní a zkušební řád"

Závazná pravidla pro citace v BP/DP

Tisk
PDF

Pro autory závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je určen nový elektronický kurz na fakulním Moodle. Obsahuje jak formální požadavky na strukturu závěrečné práce, tak podrobné návody pro citace zdrojů použitých v práci. Návody jsou připravené tak, aby se daly snadno stáhnout a vytisknout. Pro autory závěrečných prací obhajovaných v letních termínech 2012 a dále jsou citační pravidla uvedená v kurzu závazná.

Více na Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz)